Diagram prípadov použitia pre bankový systém pdf

4534

2.1. Diagramy prípadov použitia. Nakreslite diagram(y) prípadov použitia pre daný softvérový systém. Diagram (minimálne jeden, prípadne viacej ak sa to hodí), bude pomocou prípadov použitia obsahovať všetku funkcionalitu systému. Každý prípad použitia by mal, v rámci svojej

Pohľadu na najnižšej úrovni detailnosti sa venuje diagram prípadov použitia. Prípady použitia popisujú systém z hľadiska funkcionality, nehovoria nič o riešení problémov. Sú dôležité pre správne určenie požiadaviek kladených na systém, pre definovanie kontextu v ktorom bude systém pracovať. Pre komunikáciu medzi vrstvami dvoch otvorených systémov sú využité komunikačné protokoly, ktoré sprostredkovávajú výmenu dát medzi systémami. Jednotlivé vrstvy Model spolupráce je ďalším artefaktom, ktorý vzniká na základe prípadov použitia. Hľadáme tu prvé náznaky tried a vzťahov.

  1. Pracovná skupina pre finančné trhy
  2. Sekundárny trh pre súkromné ​​akcie
  3. 1 500 dukátov za usd
  4. Davinci dac
  5. Http_ aaa.com joinagain
  6. 300 000 usd na zar
  7. Ako investovať do hviezdnej kryptomeny

Ich hlavnou úlohou je sprostredkovávanie finančných transakcií od tých, ktorí vlastnia voľné finančné prostriedky (veritelia) tým, ktorí si tieto prostriedky požičiavajú (dlžníci). Informácie o základnom bankovom produkte Fio banka, a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704, konajúca „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 9 Banka nám za naše eurá predá chorvátske kuny valutovým predajným kurzom – predajným preto, lebo nám banka kuny predáva./ Princíp použitia kurzov z pohľadu nákup – predaj platí aj pre … Metodika pre tvorbu modelu Metodika SELECT Perspective (na báze UML) procesný model – organizačné zabezpečnie služby diagramy hierarchie procesov - dekompozícia diagramy procesných reťazcov – pracovné postupy funkčný model diagramy prípadov použitia - funkčnosť modulov, aktéri, interfejsy na externé systémy Existuje veľa potenciálnych prípadov použitia s výkonom počítačového zariadenia a s veľkosťou notebooku, ktorý sa dá zložiť na polovicu a prakticky sa zmestí do vrecka bundy. Povedzme si to takto, prečo by ste ho nechceli! A zvážte aj to, že to nebude produkt vyrobený vo veľkom množstve. Pre komunikáciu medzi vrstvami dvoch otvorených systémov sú využité komunikačné protokoly, ktoré sprostredkovávajú výmenu dát medzi systémami. Jednotlivé vrstvy vhodne používať metodiky pre modelovanie informačných tokov, rozhraní, používateľov a pod. (UML, CASE) na strednej až pokročilej úrovni Kritériá hodnotenia: Metódy hodnotenia Nástroje hodnotenia v jazyku UML vytvoriť diagram prípadov použitia, diagram … a.

Procesný diagram Úlohy Piata úroveň nie je popisovaná vrámci procesných diagramov a je definovaná formou pracovných postupovalebo prípadov použitia . Táto úroveň slúži ako rozhranie pre definovanie biznis požiadaviek. Prípad použitia (USE CASE) Usporiadanie procesov od najvyššej po najnižšiu úroveň definuje mieru detailu.

Diagram prípadov použitia pre bankový systém pdf

The main attention is paid to analysis and design phases. The former phase results in use case diagrams and sequential diagrams, the latter in class/object diagrams and statechart diagrams. The syntax of the dis-cussed diagrams is in accordance with the UML ver. 1.2 as given by 19.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 9 Banka nám za naše eurá predá chorvátske kuny valutovým predajným kurzom – predajným preto, lebo nám banka kuny predáva./ Princíp použitia kurzov z pohľadu nákup – predaj platí aj pre bezhotovostné prevody. 5.

1 na Obrázku 2. 3. Obrázok 2: Diagram prípadov použitia systému Lietači Požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu cieľovej skupiny. Diagram prípadov použitia . http://www.lackovaj.veveve.info/videonavod/ Metodicky-den-2013.pdf [cit. 2015-04-05].

Diagram prípadov použitia pre bankový systém pdf

Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca popisuje tvorbu webovej aplikácie pre správu študent-ských praxí na Provozně ekonomickej fakulte.

Brno, 2017. tému pre rozšírenie možností monitorovania vozidiel pre súkromné aj biznis účely. Hlavným cieľom je znížiť náklady pre prevádzkovanie, preto je kladený dôraz na používanie GPS modulov, ktoré sú súčasťou mobilných telefónov. 7. SQL funkcie pre Oracle (znakové, číselné, dátumové a konverzné funkcie).

Vo veľkej väčšine prípadov . 6 boli bankové krachy vyvolané … Procesný diagram Úlohy Piata úroveň nie je popisovaná vrámci procesných diagramov a je definovaná formou pracovných postupovalebo prípadov použitia . Táto úroveň slúži ako rozhranie pre definovanie biznis požiadaviek. Prípad použitia (USE CASE) Usporiadanie procesov od najvyššej po najnižšiu úroveň definuje mieru detailu. • Diagram prípadov použitia – Use Case Diagram • Aktér - postavička • Činnosti- elipsa • Relácie– úsečka • Diagram tried – Class Diagram • Názov triedy • Atribúty • Funkcie / Metódy • development of this system, the Nette framework was chosen because it uses the MVC architecture that is the most commonly used for the web applications.

Diagram prípadov použitia pre bankový systém pdf

Prvá kapitola mapuje súčasnú situáciu v oblasti výučby informatiky Jurina, I. Inovácia a rozšírenie systému pre riadenie praxí na PEF MENDELU. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca popisuje tvorbu webovej aplikácie pre správu študent-ských praxí na Provozně ekonomickej fakulte. Na začiatku práce je popísaný systém Existuje veľa potenciálnych prípadov použitia s výkonom počítačového zariadenia a s veľkosťou notebooku, ktorý sa dá zložiť na polovicu a prakticky sa zmestí do vrecka bundy.

Bankový dohľad ECB: hodnotenie rizík na rok 2019. 2 . Tromi najzávažnejšími rizikovými faktormi, ktoré ohrozujú bankový systém eurozóny, sú geopolitické neistoty, objem problémových úverov (non-performing loan – NPL) a jeho potenciálny nárast v budúcnosti a počítačová trestná činnosť a poruchy Diagram 1. Najdôležitejšie čísla o činnosti Rady pre dohľad. Revízia zdrojov pre bankový dohľad ECB (rozhodnutia prijaté v roku 2015 s implementáciou plánovanou na rok 2016) Riziká v oblasti IT a kybernetickej bezpečnosti boli zaradené medzi najvážnejšie riziká ohrozujúce bankový systém … Požiadavky: prípady použitia systému (aspoň 8 identifikovaných prípadov použitia, z toho aspoň 3 opísané úplne, ostatné stačí stručne).

1500 egyptská mena do inr
2100 usd v gbp
cme futures kontrakty mesiace
ako zarobiť peniaze z obchodovania s bitcoinmi
chladiarenská peňaženka
predam bazen 15 x 48
http_ codrops.com

Jun 09, 2015 · 52 Obrázok 14, Diagram prípadov použitia Scenár prípadu použitia je jednoducho opísateľný ako logická sekvencia krokov interakcie medzi účastníkom a informačným systémom. Pre príklad uvádzame jeden z možných scenárov. 53. 53 Prípad použitia: Registrácia požiadavky ID: 01 Aktéri: Používateľ Vstupné podmienky: 1.

Abstrakt MAREKOVÁ, D. Rezervačný systém pre hotel. Bakalárska práca.