Úrad kontrolóra miesta meny

4462

Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra PSK Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

| | Prečítať text Voľba hlavného kontrolóra obce.pdf Zrušenie hrobového miesta A 18.pdf  Hlavný kontrolór mesta priamo riadi útvar hlavného kontrolóra mesta a zodpovedá za jeho činnosť. Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolnú činnosť v   15. jan. 2021 Vedúci Odboru strategického rozvoja, Úrad PSK. 11.03.2021 Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra PSK - 2.kolo.

  1. Dynamické obchodné práva
  2. Sc siacoin peňaženka
  3. Čo sú vládne id
  4. Previesť 10 usd na aud
  5. 200 euro kac usd
  6. Sto najlepšie sa pripojiť k flotile
  7. Predikcia ceny gmt mince

IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 IBAN: SK04 7500 0000 0040 1480 1747 06.03 (Sobota) Materské, základné a stredné školy vyučovací proces od pondelka neobnovia 05.03 (Piatok) Mesto Sereď ponúka pomoc s nákupmi pozitívne testovaným osobám 05.03 (Piatok) Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 dňa 05.03.2021 05.03 (Piatok) Odpovede primátora mesta na interpelácie poslancov z MsZ 18.02.2021 Mestský úrad: +421 / 31 770 5981. Dom kultúry: +421 / 31 771 4054. Mestská knižnica: +421 / 31 770 2228. Mestská polícia: +421 / 31 770 6777.

Mestský úrad: +421 / 31 770 5981. Dom kultúry: +421 / 31 771 4054. Mestská knižnica: +421 / 31 770 2228. Mestská polícia: +421 / 31 770 6777. MeT Šaľa: +421 / 31 770 3646. OSS Šaľa: +421 / 31 770 6084

Úrad kontrolóra miesta meny

04.03.2021. Obecný úrad   Ponuka pracovných miest > Voľné pracovné miesta. Voľné pracovné miesta.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 1. povolenia na vyhradené parkovacie miesta za rok 2011. metódou na základe odborného úsudku kontrolóra. Ku kontrole bola z celkového počtu osemnásť povolení na vyhradenie parkovacieho miesta, v zmysle bodu 12 až 14 písm.

10. okt. 2012 Hlavná navigácia.

Úrad kontrolóra miesta meny

Rok narodenia: 1974 Pôvodné povolanie: právnik Vo funkcii od: 24.4.2020 Tel.: 055/ 6827 158 E-mail: kontrolor@kosice-city.sk stará sa o dodržiavanie právnych predpisov pri výkone samosprávy v mestskej časti, Mestský úrad Myjava Námestie M. R. Štefánika 560/4 907 14 Myjava kancelária č. 206, 1.

206, 1. poschodie Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Myjava na I. polrok 2017.pdf. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2016.pdf. Návrh činnosti hlavného kontrolóra … Stavebný úrad. Pondelok a streda od 10.00 do 12.00 - pre umožnenie uplatnenia ich práv v administratívnych konaniach formou nazretia do spisov, robenia si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov okrem zákonom stanovených výnimiek.. Matričný úrad. Vzhľadom na zhoršujúcu pandemickú situáciu a s ňou súvisiaci zákaz vychádzania, nie je možné vybavovať všetkých UPOZORNENIE.

Vykonáva správu zelene, údržbu chodníkov a ciest, prevádzku verejného osvetlenia, spracúva agendu matriky a mnoho iného. Na čele mestského úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Mestský úrad sa delí na oddelenia. - vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu určenom Zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších uzemnených celkov v platnom znení na celom území PSK, v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov a schválenými Zásadami kontrolnej činnosti PSK, • - organizuje, koordinuje a riadi kontrolne činnosti, • - overuje Podobne ako počas uplynulých víkendov, aj počas nasledujúcej soboty a nedele (13.-14.3.) sme pre Vás opätovne pripravili možnosť nechať sa otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Úrad kontrolóra miesta meny

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Kontrolór nesmie byť po nástupe do funkcie členom politickej strany a jeho kvalifikačným predpokladom je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA RAJEC Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriaden… Späť Voľba hlavného kontrolóra. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja uznesením č.338/2019 z 17. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 9.decembra 2019 a v súlade s ustanovením § 19a ods.

15/90 dňa 19.12.1990 na základe § 7 Mgr. Martin Alušic: Prízemie č. dverí 701 .

cena ethereum pôjde dole
apple top 3 bezplatné aplikácie
kúpiť bitcoiny hneď alebo počkať
iné stránky ako coinbase zarábajú
renomovaných kreditných kariet pre zlý úver
pošli western union blízko mňa

Názov pracovného miesta: mzdový účtovník/referent výberového konania poštou alebo osobne na Obecný úrad v Zalužiciach 270, 072 34 Zalužice najneskôr Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zalužice (úväzok 0, 15) musí spĺňať:

Mestská polícia: +421 / 31 770 6777. MeT Šaľa: +421 / 31 770 3646. OSS Šaľa: +421 / 31 770 6084 Činnosť kontrolóra. Publikované 7. februára 2019.